1911 - 1920

In 1911 wordt D.Knol wordt gekozen.
Kuiper doet enkele mededelingen over de drainage.
 
In 1912 staan de financiën er niet rooskleurig voor, voorgesteld wordt contributie te vragen, andere stellen voor te proberen meer aandelen te verkopen, de begraafplaats is er voor allen in de omgeving, laten allen dan ook aan de instandhouding meewerken. Ook wordt voorgesteld het overbodige land te verkopen, de aanwezigen zien daar geen heil in. In de notulen wordt ook de noodzaak van overleg met de begrafenisvereniging genoemd.
B.Kuiper wordt herkozen tot administrateur.
 
In 1913 wordt L.Bosker herkozen met bijna algemene stemmen 82 van de 94. Van de commissie die
zou proberen meer aandelen te verkopen is niets vernomen.
 
In 1914 zijn 13 leden aanwezig die samen 50 stemmen hebben.
D.Knol wordt herkozen tot voorzitter.
 
In 1915 wordt wegens het overlijden van L.Bosker, J.Bolhuis gekozen, mocht hij bedanken dan L.van
Lier.
De administrateur B.Kuiper wordt herkozen.
 
In 1916 wordt het bestuur gemachtigd het achterste stuk land te verkopen, als dat met voordeel kan.
Dat kan kennelijk niet dus het stuk blijft voorlopig in eigendom bij de vereniging en wordt bij inschrijving verhuurd.
De vereniging zorgt volgens de notulen wel steeds voor de bemesting van het verhuurde land.
J.Bolhuis wordt herkozen 
 
De daarop volgende vergaderingen worden door steeds minder leden bezocht in 1922 tekenen 5 personen de presentielijst. De opkomst tijdens de vergaderingen wisselt sterk.
 
In 1935 b.v. zijn 4 leden aanwezig met 14 stemmen.
 
In 1917 D.Knol wordt tot voorzitter herkozen.
 
In 1918 B.Kuiper wordt tot boekhouder herkozen.
 
In 1919 wordt J.Bolhuis herkozen
 
In 1920 D.Knol wordt herkozen.