1921 - 1930

In 1921 B.Kuiper wordt tot boekhouder herkozen. Het land wordt weer voor 3 jaar verhuurd.
 
In 1922 wordt J.Bolhuis herkozen
 
In 1923 D.Knol wordt tot voorzitter herkozen.
 
In 1924 B.Kuiper wordt tot administrateur herkozen.
 
In 1925 wordt J.Bolhuis herkozen
 
In 1926 D.Knol wordt tot voorzitter herkozen.
 
In 1927 B.Kuiper wordt herkozen.
 
In 1928 zegt de secretaris, het is niet goed dat we steeds sparen voor ons nageslacht. We betalen steeds 100 gulden af aan de boerenleenbank en verminderen daardoor de schuld van ons nageslacht.
J.Bolhuis wordt herkozen.
 
De volgende vergadering moet een voorstel op de agenda komen om daarin verandering te brengen, zodat ook de aandeelhouders van hun voorschotten wat krijgen.
Door 2 leden van de begrafenisvereniging wordt voorgesteld een zinktoestel te kopen, om zodoende de nieuwe kleren te beschermen. Er wordt besloten een voorwerp te laten maken waarin de haken kunnen staan, om niet vuil te worden.
 
In 1929 wordt besloten geen rente uit te keren aan de aandeelhouders maar daarvoor in de plaats enkele aandelen uit te loten als de kas het toelaat. De uitgelote aandelen dingen daarna niet meer mee, maar de eigenaars houden alle rechten en verplichtingen. 
Vanaf 1933 wordt het uitloten gestopt tot er geen nadelig saldo meer is.
D.Knol wordt tot voorzitter herkozen, Joh.Kloosterhuis bedankt als doodgraver.
 
In 1930 wordt het eerste aandeel uitgeloot het is nr 38, 99 en 48 van resp J.Veldman, S.Lubbers en H.Huininga. Dit systeem van uitloten wordt in de daarop volgende jaren voortgezet.
B.Kuiper wordt herkozen tot boekhouder.