1931 - 1940

De vergaderingen worden altijd in een café gehouden, afwisselend bij Pestman, Doff, Tuininga in Ten Post maar ook bij Koopman in Wittewierum. Van 20 dec 1939 overigens alleen in café Doff te Ten Post, dit duurt zo tot 1955, daarna wordt weer afwisselend in Café Koning en Café Doff vergadert.

1931 Jan Bolhuis wordt herkozen.

1932 D.Knol wordt herkozen.

1933 D.Knol neemt afscheid, in zijn plaats wordt B.Steenbergen gekozen, hij is kennelijk niet aanwezig want de vergadering besluit dat als Steenbergen bedankt, H.Veldman verkozen wordt verklaard en daarna J.Lenting. B.Kuiper wordt herkozen.

In 1935 wordt besloten de heg en de overhangende takken te laten afzagen, H.Kruizinga zal dat op aanwijs uitvoeren. Als de bomen wegmoeten wil hij voor elke boom 1 gulden geven.
B.Steenbergen wordt herkozen.

In 1936 laat de vergadering het aan het bestuur over welke bomen geplant moeten worden, wel moeten beuken op de voorgrond worden geplaatst. De bestaande bomen worden bij inschrijving verkocht.
B.Kuiper wordt herkozen.

In 1937 wordt besloten dat het bestuur het reglement moet herzien en in concept aan de ledenvergadering moet voorleggen J.Bolhuis wil niet herkozen worden,
D.Knol wordt gekozen.

In 1938 blijken 10 bomen vanwege de iepziekte afgekeurd te worden, besloten wordt alle iepen te verkopen, B.Steenbergen is de hoogste bieder, hij bied 70 gulden voor 30 bomen.
Omdat de statuten 29 jaar en 6 maanden hebben bestaan wordt besloten deze enigszins te wijzigen en daarop met hulp van Notaris Koster Koninklijke goedkeuring aan te vragen.
De voornaamste wijzigingen betreffen het stemrecht, de op te leggen contributie, de lengte en de breedte van de zerken, hekken en monumenten, zodat er tussen de rijen en de graven gelegenheid is om bij de graven te komen. Ook het strengere toezicht door de controleur, de prijzen der graven en de reductie van de leden bij aankoop van een graf moeten worden geregeld.
Alle wijzigingen worden met een meerderheid van 32 van de 38 stemmen aangenomen.
B.Steenbergen wordt herkozen tot controleur, tot administrateur B.S. Wiersema in de plaats van
B.Kuiper.

In 1939 geeft de voorzitter S.D.Knol aan de wens te kennen om de vereniging van de Begraafplaats en de begrafenisvereniging te combineren. Er zal overleg plaatsvinden tussen beide verenigingen.
Om beter water uit de gracht te halen wordt voorgesteld een trap aan te brengen in de achtergracht.
B.S.Wiersema wordt herkozen, aanwezig zijn, B.Steenbergen, J.Lenting, S.D.Knol, A.Doff,
H.Kruizinga, W.Schutter, S.Pestman en B.S.Wiersema.