1991 - 2000

1991 De contributie gaat naar fl 20 resp fl 10,-- dhr. van der Ploeg heeft na +/- 15 jaar gemeend te moeten bedanken voor het werk op de begraafplaats. Gelukkig wil zijn zoon het werk wel voortzetten.
Ook dhr Homan wordt bedankt voor het opfleuren van de begraafplaats.
Er worden speciale urnplaatsen ingericht.
Er wordt besloten de plaatsingskosten niet voor rekening van de vereniging te brengen.

1992 Er wordt gevraagd of er een soort luik kan worden gemaakt om een pas gegraven graf af te dekken, dit wordt een goed voorstel gevonden.

1993 Het financiële tegoed van de vereniging is fl. 31.546,30. Het bestuur stelt voor met raadpleging van de statuten een monument aan het middenpad te laten verwijderen voor een bedrag van fl 500,--. Na enige discussie stemt iedereen daarmee in. Het luik is klaar en voldoet prima.

1995 de prijs voor ene graf voor niet leden gaat van fl 600, -- naar fl 750,--.
Op de vergadering zijn 18 leden aanwezig.

1997 Vorig jaar zijn er door een aantal vrijwilligers gedurende één dag werkzaamheden verricht op de begraafplaats, ze worden hartelijk bedankt, voorgesteld dat volgend jaar weer te doen.

1998 Het financiële tegoed van de vereniging is fl. 58.735,53, De vrijwilligers worden bedankt voor hun werk, speciaal werd de fa Buitenkamp bedankt voor hun werk op de begraafplaats.
Voorgesteld wordt om een aggregaat + gereedschap aan te schaffen en om de parkeerplaats afsluitbaar te maken.

1999 De prijs van een graf voor leden gaat naar fl 50,-- en voor niet leden naar fl 1000,--.

2000 Het financiële tegoed van de vereniging is fl.72.744,-- De prijs van een graf voor leden gaat naar fl 100,-- en voor niet leden naar fl 1500,-- Afgesproken wordt dat zo weinig mogelijk graven aan niet leden worden verkocht.