2001 - 2010

2001 Door veranderingen op de begraafplaats kunnen er achter 2 en aan de zijkant 1 rij graven bijkomen, daardoor komen ca 140 extra graven beschikbaar.
Er wordt gevraagd of asverstrooing van overledenen op de begraafplaats mogelijk is, dit mag maar alleen op aanwijzing en in aanwezigheid van één van de bestuursleden.

2002 Het financiële tegoed van de vereniging is fl. 59.074,17 of in euro’s 26.806,68. De prijs van een graf voor leden gaat naar € 50,-- en voor niet leden naar € 700,--. De contributie wordt vastgesteld op € 5,-- voor alleenstaanden en € 10,-- voor gezinnen.
Er zijn problemen met het zinktoestel, deze zakt teveel door. Het toestel is eigendom van de begrafenisvereniging. Het bestuur zal proberen, dat op te lossen.

2003 Wegens ziekte van dhr Heersema zit dhr Hofman de vergadering voor. De contributie gaat naar € 7 resp. € 14,--. Er wordt gevraagd een nieuwe rijdende baar aan te schaffen.

2004 Er zal een inventarisatie plaatsvinden van graven die onderhoud behoeven. Nabestaanden zullen gevraagd worden de monumenten op te laten knappen of te laten verwijderen. De heg is bijgeplant en begint hopelijk te groeien. De baar moet opgeknapt en het zinktoestel moet worden ontlucht.

2005 De erfafscheiding achter zal met de heer Bouwman in overleg worden geregeld. Ook zal dat deel moeten worden gedraineerd. Het bestuur neemt maatregelen t.a.v. de verwaarloosde grafmonumenten. Een graf voor niet leden gaat naar € 850,--.
De scheidende secretaris krijgt een VVV bon.

2006 De vereniging gaat met haar tijd mee, bijna 100 jaar lang werden de notulen met de hand in het notulenboek geschreven, vanaf dit jaar worden ze uitgeprint en in het boek geplakt.
De sloten zijn schoongemaakt, er is glas aangetroffen hierdoor is een dier gewond geraakt, gevraagd wordt of de vereniging een WA verzekering heeft.
Voorgesteld het gemeentelijk deel van de begraafplaats voor € 1,-- aan te kopen, dit stond niet op de agenda, dus komt het voorstel volgend jaar terug.
De statuten zijn verouderd, ook hadden ze in 1969 al moeten worden verlengd, het bestuur zal het uitzoeken. Het bestuur heeft uitgezocht welke graven in onderhoud zijn bij de kerken.
Gevraagd wordt of een boom geplant mag worden op of bij een graf. Het bestuur adviseert dit niet te doen. Er zijn rijsporen op de begraafplaats gevonden. Er moet om gedacht worden dat auto’s niet op het kerkhof mogen komen. De contributie gaat naar € 9,-- resp. € 16,--.
Er wordt gevraagd een draad door de heg aan te brengen, dit wordt toegezegd.

2007 Er is een grafsteen beschadigd, officieel is de begraafplaats eigenaar van de monumenten, de familie is aansprakelijk voor het onderhoud. De dader is niet gevonden, de reparatie komt voor rekening van de begraafplaats.
De statuten worden herzien, daarover wordt uitleg gegeven, het bestuur wordt gemachtigd dit verder af te werken. De grafprijzen gaan naar € 75,-- voor leden en € 1000,-- voor niet leden.
De historische vereniging gaat proberen de graven waar geen nabestaande van bekend zijn op te knappen, ook probeert deze vereniging de naamloze armengraven van naamplaatjes te voorzien.
De contributie gaat naar € 11,-- resp. € 18,--.

2008 De vereniging is bezig een stuk land achter de begraafplaats aan te kopen.
Het financieel tegoed is inmiddels € 45.907,11.
De Historische vereniging denkt er aan in verband met het 100 jarig bestaan van de begraafplaats in 2009 in overleg met het bestuur een kunstwerk te laten plaatsen, ideeën om het 100 jarig bestaan te 10vieren zijn welkom bij het bestuur. Gevraagd wordt of er ook graven geruimd worden, de voorzitter antwoord dat er geen graven worden geruimd, soms is het nodig een kopsteen plat neer te leggen.
De vereniging heeft geen voorkeur voor een bepaalde soort steen.

2009 De Historische vereniging is bezig met subsidie voor het opknappen van historisch belangrijke graven. De bomen moeten worden ingekort, het is gevaarlijk als daar niets aan gedaan wordt.
De vereniging heeft een website www.uitvaartverenigingtenpost.nl.