Agenda vergadering 31-03-2020

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de UITVAARTVERENIGING
TEN POST e.o en de VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op dinsdag 31 maart 2020, aanvang 20.00 uur in ‘t Proathoeske te Lellens(Borgweg 9a)

Aan de leden van de Uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda: 1. Opening
Door de voorzitter W. Bolhuis
Stilstaan bij de mensen die in 2019 zijn overleden.
2. Notulen 25 maart 2019
Door de secretaris M. de Vries
3. Jaarverslag
Door de secretaris M.de Vries
4. Rekening en verantwoording van de financiën
Door de penningmeester Th. Jansen
5. Rapport kascontrolecommissie
6. Benoeming kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Vaststelling contributie
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Op dinsdag 31 maart 2020 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging in ‘t Proathoeske te Lellens

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda: 1. Opening
Door de voorzitter T. Penninga
Vaststellen agenda
2. Notulen
Door secretaris W. Bolhuis
3. Verslag administrateur
Door H. Veldman
4. Rapport kascontrolecommissie
5. Bestuursverkiezing
6. Werkzaamheden op de begraafplaats
7. Vaststelling contributie
8. Mededelingen van het bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting