Historie

De begraafplaats is eigendom van de vereniging tot inrichting en instandhouding eener begraafplaats te Wittewierum.

De eerste algemene ledenvergadering is gehouden op 14 december 1909, in café Doff.
Toen was er al veel voorwerk gedaan.
De goedgekeurde statuten hadden nog niet in de Staatscourant gestaan.
Notaris Koster uit Ten Boer leest de statuten voor.
Er zijn 56 leden aanwezig, alle leden tekenen een lijst om het bestuur te machtigen verder te gaan met de werkzaamheden om een begraafplaats te verkrijgen.
De leider van de eerste vergadering is B.Kuiper. Er wordt een bestuur gekozen, D.Knol wordt
voorzitter, B.Kuiper administrateur en L.Bosker controleur.
Er wordt een commissie gevormd om het bestuur in het opstarten van de begraafplaats bij te staan.

Volgens het Koninklijk besluit is de Vereniging tot inrichting en instandhouding ener begraafplaats te Wittewierum opgericht op 15 mei 1909 dus al een aantal maanden eerder dan de eerste algemene ledenvergadering werd gehouden.

2001 - 2010

2001 Door veranderingen op de begraafplaats kunnen er achter 2 en aan de zijkant 1 rij graven bijkomen, daardoor komen ca 140 extra graven beschikbaar.
Er wordt gevraagd of asverstrooing van overledenen op de begraafplaats mogelijk is, dit mag maar alleen op aanwijzing en in aanwezigheid van één van de bestuursleden.

1991 - 2000

1991 De contributie gaat naar fl 20 resp fl 10,-- dhr. van der Ploeg heeft na +/- 15 jaar gemeend te moeten bedanken voor het werk op de begraafplaats. Gelukkig wil zijn zoon het werk wel voortzetten.
Ook dhr Homan wordt bedankt voor het opfleuren van de begraafplaats.
Er worden speciale urnplaatsen ingericht.
Er wordt besloten de plaatsingskosten niet voor rekening van de vereniging te brengen.

1981 - 1990

1981 getracht zal worden het komende jaar de singel te laten verharden.
H.Modderman wordt met algemeen stemmen herkozen.

1982 de singel is van steenslag voorzien en er is een nieuwe maaimachine aangeschaft. Van het spaartegoed is nog fl 15.232.68 over.
J.B.Hofman werd met algemeen stemmen herkozen.
Er wordt gevraagd of de uitnodigingen voor de vergadering in het vervolg ook rondgebracht kunnen worden in plaats van een advertentie in de Noorderkrant, het bestuur zal zich hierover beraden.

1971 - 1980

In 1971 het hek bij de ingang moet vervangen worden, een tekening circuleert tijdens de vergadering het maken van het hek wordt uitbesteed aan D.Woldhuis het hek wordt gemetalliseerd bij een daartoe ingesteld bedrijf te Appingedam. De contributie wordt vastgesteld op fl 7,-- en fl 3,50.

1961 - 1970

In 1961 wordt besloten de lengte van de monumenten van de 3e en 4e klasse te verlengen van 1.60 naar 1.90 m ook komt aan de orde of de vereniging het onderhoud van monumenten op zich kan nemen wanneer dit bij testamentaire beschikking zich zou voordoen, men voelt er niet voor, hoogstens om onder bijzondere omstandigheden het schoonmaken van de monumenten op zich te nemen. Er wordt besloten geen rijdende draagbaar aan te schaffen.
Js Bolhuis wordt herkozen.

Pagina's