Informatie

Op deze pagina vind u nadere informatie over de Uitvaartvereniging van Ten Post e.o. en/of van Vereniging begraafplaats Wittewierum.

Wilt u meer informatie over de lidmaatschap van één de verenigingen:

 

Bestuur Uitvaartvereniging Ten Post e.o. :

Voorzitter: W. Bolhuis
Secretaris: M. de Vries- van Schaik
Penningmeester: Th. Jansen
Lid: H. Veldman
Lid: G. van der Ploeg

 

Bestuur Vereniging begraafplaats Wittewierum:

Voorzitter: T. Penninga
Secretaris: W. Bolhuis
Penningmeester: H. Veldman
Lid: Th. Jansen

 

De uitvaartvereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met uitvaartverzekeraar Twenthe. http://uitvaartverenigingtenpost.nl/twenthe-uitvaartverzekering

 

Het is niet toegestaan met auto's op de begraafplaats te rijden zonder toezegging en in aanwezigheid van een bestuurslid. Daarom is het hek half afgesloten.