Skip to main content

Home

Welkom op de website van Uitvaartvereniging Ten Post en omstreken en van de Vereniging tot inrichting en instandhouding van de begraafplaats te Wittewierum.

Al heel lang worden de inwoners van Ten Post e.o. begraven door 'de noaberschap'; de buurt zorgt voor de uitvaart van haar bewoners. Om die doelstelling te kunnen waarborgen is de uitvaartvereniging Ten Post e.o. in 1910 opgericht.

De uitvaartvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft een bestuur bestaande uit vrijwilligers. Zo zijn ook de dragers en de grafdelver, vrijwilligers.

De vereniging heeft sinds 1997 uitvaartverzorging van Houten als uitvaartleider aangesteld. In geval van een overlijden dient u dhr. J. van Houten in te lichten en neemt hij de uitvoering van de uitvaart op zich.

Bij een sterfgeval belt u dhr. J. van Houten tel. 0596-571817 of mobiel 06-28335331.