Skip to main content

Agenda vergadering 22-4-2024

UITNODIGING voor de GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de
UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de
VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM


maandag 22 april 2024, aanvang 20.00 uur
in het gebouw van de Nederlandse Gereformeerde Kerk, Eestumerweg 11, Ten Post.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:
Agenda:

 1. Opening door de voorzitter T. Penninga
  - Vaststellen agenda
 2. Notulen ALV 2023
 3. Jaarverslag van de secretaris 2023
 4. Verslag administrateur over de financiën 2023 door H. Veldman, Ten Boer
 5. Rapport kascontrolecommissie
 6. Bestuursverkiezing
  aftredend en herkiesbaar als bestuurslid: administrateur: H.Veldman (Ten Boer)
  algemeen lid: Th. Jansen
 7. Vaststelling contributie
 8. Werkzaamheden op de begraafplaats
 9. Mededelingen van het bestuur
 10. Rondvraag
 11. 11. Sluiting

===========================================================================
maandag 22 april 2024, aanvang na afloop van de vergadering van de Begraafplaatsvereniging

Aan de leden van de Uitvaartvereniging Ten Post e.o.:
Agenda:

 1. Opening
  door de voorzitter H.Veldman (Ten Post)
  – Stilstaan bij de mensen die in 2023 zijn overleden. (zie ook jaarverslag)
  – Vaststellen van de agenda
 2. Notulen ALV 26 april 2023
 3. Jaarverslag van de secretaris over 2023
 4. Rekening en verantwoording van de financiën 2023 door de penningmeester Th. Jansen
 5. Rapport kascontrolecommissie
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing
  aftredend en verkiesbaar als bestuurslid:
  voorzitter: H.Veldman (Ten Post )
  penningmeester Th.Jansen
 8. Vaststelling contributie
 9. Mededelingen uit het bestuur
 10. Rondvraag