Historie

De begraafplaats is eigendom van de vereniging tot inrichting en instandhouding eener begraafplaats te Wittewierum.

De eerste algemene ledenvergadering is gehouden op 14 december 1909, in café Doff.
Toen was er al veel voorwerk gedaan.
De goedgekeurde statuten hadden nog niet in de Staatscourant gestaan.
Notaris Koster uit Ten Boer leest de statuten voor.
Er zijn 56 leden aanwezig, alle leden tekenen een lijst om het bestuur te machtigen verder te gaan met de werkzaamheden om een begraafplaats te verkrijgen.
De leider van de eerste vergadering is B.Kuiper. Er wordt een bestuur gekozen, D.Knol wordt
voorzitter, B.Kuiper administrateur en L.Bosker controleur.
Er wordt een commissie gevormd om het bestuur in het opstarten van de begraafplaats bij te staan.

Volgens het Koninklijk besluit is de Vereniging tot inrichting en instandhouding ener begraafplaats te Wittewierum opgericht op 15 mei 1909 dus al een aantal maanden eerder dan de eerste algemene ledenvergadering werd gehouden.

1951 - 1960

Jan 1952 De mededeling dat het bestuur van de begrafenisvereniging genegen was beide verenigingen te combineren tot één vereniging of tot een Stichting, de notaris zal worden geraadpleegd. De voorzitter van de begrafenisvereniging, J.Zijl en voor de begraafplaats B.S.
Wiersema zullen naar de notaris gaan. Jan 1952 S.D.Knol blijft nog weer een jaar ook B.S.Wiersema.

1941 - 1950

In jan.1941 wordt besloten de administrateur een vaste vergoeding te geven van 15 gulden.
Ook wordt besloten weer bomen te planten op de begraafplaats.
De notaris raad combineren van de begraafplaats en de begrafenisvereniging af, hij verwacht vanwege de bijzondere tijdsomstandigheden vele moeilijkheden.

1931 - 1940

De vergaderingen worden altijd in een café gehouden, afwisselend bij Pestman, Doff, Tuininga in Ten Post maar ook bij Koopman in Wittewierum. Van 20 dec 1939 overigens alleen in café Doff te Ten Post, dit duurt zo tot 1955, daarna wordt weer afwisselend in Café Koning en Café Doff vergadert.

1931 Jan Bolhuis wordt herkozen.

1932 D.Knol wordt herkozen.

Pagina's