Skip to main content

Agenda vergadering 29-03-2017

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op Woensdag 29 maart 2017 aanvang 20.00 uur in tProathoeske Lellens.

Aan de leden van de uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:      

                    1. Opening
                         - Door de voorzitter W. Bolhuis
                         - Stilstaan bij de mensen die in 2016 zijn overleden
                     2. Notulen
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     3. Jaarverslag
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     4. Rekening en verantwoording van de financiën
                         - Door de penningmeester Th. Jansen
                     5. Rapport kascontrolecommissie
                     6. Benoeming kascontrolecommissie
                     7. Bestuursverkiezing
                     8. Vaststelling contributie
                     9. Mededelingen
                     10. Rondvraag
                     11. Sluiting

 

Op Woensdag 29 maart 2017 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging in tProathoeske te Lellens.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:    

                    1. Opening
                        - Door de voorzitter T. Penninga
                        - Vaststellen agenda
                    2. Notulen
                        - Door secretaris W. Bolhuis
                    3. Verslag administrateur
                        - Door H. Veldman   
                    4. Rapport kascontrolecommissie
                    5. Bestuursverkiezing 
                    6. Werkzaamheden op de begraafplaats
                    7. Vaststelling contributie
                    8. Mededelingen van het bestuur
                    9. Rondvraag
                    10. Sluiting

Graftrommel gerestaureerd

Van het één komt het ander.

Grafmonumenten worden geplaatst om een herinnering levend te houden.

Binnen de Historische Vereniging van Ten Post en omstreken zeggen we wel eens tegen elkaar, onze voorgeschiedenis is te vinden op de begraafplaats en bij de kloosterkerk te Wittewierum.

Een bijzonder grafmonument is die van Gerrit Kraijema, bijzonder omdat daar een graftrommel op staat.
Graftrommels werden destijds geplaatst door familie of vrienden omdat in die tijd voor 1930, er nog maar weinig bloemisten waren.
Omdat een veldboeket maar heel kort mooi bleef, werden in warenhuizen metalen grafkransen te koop, wilde men deze nog langer toonbaar laten zijn dan kwam er een trommel omheen.

De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor graftrommels, met name Evert Jan Halkus en zijn vrouw Lidy zetten zich enorm in voor het behoud, restauratie en registratie van graftrommels. Hij heeft er samen met Leon Blok zelfs een prachtig boek over uitgegeven.

Een aantal jaren geleden zag “onze” graftrommel er heel slecht uit.
Binnen de Historische Vereniging is toen het idee ontstaan de trommel en het boeket te restaureren.
Dat bleek een aardige klus.

Graftrommel Gerrit Kraijema

De graftrommel met graf krans voor de restauratie.

Het glas was stuk, de trommel en het boeket sterk geoxideerd.

De grafkrans is gerestaureerd door de heer Evert Jan Halkus, een nieuwe trommel is gemaakt door de heer Jakob Noot van J.Noot Agrarisch Dienstverlenend en Constructiebedrijf te Winneweer. de trommel is afgewerkt en van glas voorzien door de heer Jaap Penninga van glasatelier Penninga in Winneweer.

Zoals gezegd de trommel staat op het graf van Gerrit Kraijema,
Wie was hij en waarom staat op zijn graf een graftrommel met grafkrans.

Gerrit Kraijema is geboren op 18-10-1909 te Garrelsweer en overleden 9-12-1923 te Ten Post
Hij was een zoon van Hilko Kraijema geboren 7-12-1886 te Ten Boer overleden 28-10-1971 te Appingedam
Zijn vader was getrouwd op 10-6-1909 te Ten Boer me Zwaantje Boer geboren 12-3-1887 te Kroddeburen overleden 16-3-1975 te Appingedam.
Hilko en Zwaantje woonden in Kröddeburen bij Ten Post en kregen totaal 6 kinderen
Gerrit geboren 18-10-1909 te Garrelsweer overleden 9-12-1923 te Ten Post
Menno Kornelis geboren 25-9-1911 te Wittewierum getrouwd 24-6-1933 te Ten Boer met Anna Emma Klein overleden 3-5-1945 Concentratiekamp Neuengamme
NN geboren 18-3-1915 te Garrelsweer overleden 18-3-1915 te Garrelsweer
Jan geboren 27-4-1920 getrouwd op 12-11-1954 te Ten Boer met Jacomina Jantje Hofman overleden 23-10-1991
NN geboren 1-8-1921 te Groningen overleden 1-8-1921 te Groningen
Gerrit geboren 28-4-1925 te Groningen overleden 20-4-1945 te Winneweer, omgekomen bij een granaatinslag op het dak van de schuur van Café Winneweer.

Gerrit en Menno Kraijema

     Gerrit en Menno Kraijema, uitsnede
     uit een schoolfoto Openbare Lagere School
    Ten Post

 

 

 

De oorzaak van zijn overlijden was volgens de overlijdensadvertentie een smartelijk lijden van 8 dagen.

De 1e  advertentie die op 12 december 1923  in het Nieuwsblad van het Noorden stond was geplaatst door zijn ouders.
De 2e advertentie is van zijn vrienden D.Klok, B.Bolt, J.Steenbergen en J.van Kalker.

We mogen er van uitgaan dat de vrienden van Gerrit gezorgd hebben voor de graftrommel met krans.
Dat hebben we ook terug laten komen in het lint aan de grafkrans.

Gerrit Kraijema Advertentie

Toen de graftrommel klaar was, kwam de naamplaat aan het hek aan beurt.

Naamplaat Gerrit Kraijema

Deze was niet te restaureren dus moest er een nieuwe worden besteld en aangebracht.

Gerrit Kraijema

We hebben geprobeerd om er met beperkte middelen weer een mooi geheel van te maken.

Teije Penninga Ten Post    Onthulling op 7 juli 2015.

Financieel en materieel is bijgedragen door:

  • Fam Arnts uit Voorburg
  • de heer Evert Jan Halkus uit Twello
  • de heer Jakob Noot van J. Noot Agrarisch Dienstverlenend en Constructiebedrijf te Winneweer.
  • de heer Jaap Penninga van glasatelier Penninga in Winneweer.
  • De firma Reinders houthandel in Ten Post.
  • De Historische vereniging Ten Post en omstreken
  • De uitvaartvereniging Ten Post en omstreken
  • De vereniging tot oprichting en instandhouding ener begraafplaats te Wittewierum.

Agenda vergadering 25-03-2015

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op Woensdag 25 maart 2015 aanvang 20.00 uur in tProathoeske Lellens.

Aan de leden van de uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:      

                    1. Opening
                         - Door de voorzitter T. Penninga
                         - Stilstaan bij de mensen die in 2014 zijn overleden
                     2. Notulen
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     3. Jaarverslag
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     4. Rekening en verantwoording van de financiën
                         - Door de penningmeester Th. Jansen
                     5. Rapport kascontrolecommissie
                     6. Benoeming kascontrolecommissie
                     7. Bestuursverkiezing
                     8. Vaststelling contributie
                     9. Mededelingen
                     10. Rondvraag
                     11. Sluiting

 

Op Woensdag 25 maart 2015 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging in tProathoeske te Lellens.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:    

                    1. Opening
                        - Door de voorzitter T. Penninga
                        - Vaststellen agenda
                    2. Notulen
                        - Door secretaris W. Bolhuis
                    3. Verslag administrateur
                        - Door H. Veldman   
                    4. Rapport kascontrolecommissie
                    5. Bestuursverkiezing 
                    6. Werkzaamheden op de begraafplaats
                    7. Vaststelling contributie
                    8. Mededelingen van het bestuur
                    9. Rondvraag
                    10. Sluiting

Geen auto's op begraafplaats

Het is niet toegestaan met auto's op de begraafplaats te rijden zonder toezegging en in aanwezigheid van een bestuurslid. Daarom is het hek half afgesloten.

Agenda vergadering 02-04-2014

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op Woensdag 2 april 2014 aanvang 20.00 uur.
In  ’t Holt te Ten Post.

Aan de leden van de uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:      1. Opening
                         - Door de voorzitter T. Penninga
                         - Stilstaan bij de mensen die in 2013 zijn overleden
                     2. Notulen
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     3. Jaarverslag
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     4. Rekening en verantwoording van de financiën
                         - Door de penningmeester Th. Jansen
                     5. Rapport kascontrolecommissie
                     6. Benoeming kascontrolecommissie
                     7. Bestuursverkiezing
                     8. Vaststelling contributie
                     9. Mededelingen
                     10. Rondvraag
                     11. Sluiting

 

Op Woensdag 2 april 2014 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging.
In  ’t Holt te Ten Post.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:     1. Opening
                        - Door de voorzitter T. Penninga
                        - Vaststellen agenda
                    2. Notulen
                        - Door secretaris J. Woldhuis
                    3. Verslag administrateur
                        - Door H. Veldman   
                    4. Rapport kascontrolecommissie
                    5. Bestuursverkiezing 
                    6. Werkzaamheden op de begraafplaats
                    7. Voorstel verhoging contributie
                    8. Mededelingen van het bestuur
                    9. Rondvraag
                    10. Sluiting

Meer artikelen …