Skip to main content

Graftrommel gerestaureerd

Van het één komt het ander.

Grafmonumenten worden geplaatst om een herinnering levend te houden.

Binnen de Historische Vereniging van Ten Post en omstreken zeggen we wel eens tegen elkaar, onze voorgeschiedenis is te vinden op de begraafplaats en bij de kloosterkerk te Wittewierum.

Een bijzonder grafmonument is die van Gerrit Kraijema, bijzonder omdat daar een graftrommel op staat.
Graftrommels werden destijds geplaatst door familie of vrienden omdat in die tijd voor 1930, er nog maar weinig bloemisten waren.
Omdat een veldboeket maar heel kort mooi bleef, werden in warenhuizen metalen grafkransen te koop, wilde men deze nog langer toonbaar laten zijn dan kwam er een trommel omheen.

De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor graftrommels, met name Evert Jan Halkus en zijn vrouw Lidy zetten zich enorm in voor het behoud, restauratie en registratie van graftrommels. Hij heeft er samen met Leon Blok zelfs een prachtig boek over uitgegeven.

Een aantal jaren geleden zag “onze” graftrommel er heel slecht uit.
Binnen de Historische Vereniging is toen het idee ontstaan de trommel en het boeket te restaureren.
Dat bleek een aardige klus.

Graftrommel Gerrit Kraijema

De graftrommel met graf krans voor de restauratie.

Het glas was stuk, de trommel en het boeket sterk geoxideerd.

De grafkrans is gerestaureerd door de heer Evert Jan Halkus, een nieuwe trommel is gemaakt door de heer Jakob Noot van J.Noot Agrarisch Dienstverlenend en Constructiebedrijf te Winneweer. de trommel is afgewerkt en van glas voorzien door de heer Jaap Penninga van glasatelier Penninga in Winneweer.

Zoals gezegd de trommel staat op het graf van Gerrit Kraijema,
Wie was hij en waarom staat op zijn graf een graftrommel met grafkrans.

Gerrit Kraijema is geboren op 18-10-1909 te Garrelsweer en overleden 9-12-1923 te Ten Post
Hij was een zoon van Hilko Kraijema geboren 7-12-1886 te Ten Boer overleden 28-10-1971 te Appingedam
Zijn vader was getrouwd op 10-6-1909 te Ten Boer me Zwaantje Boer geboren 12-3-1887 te Kroddeburen overleden 16-3-1975 te Appingedam.
Hilko en Zwaantje woonden in Kröddeburen bij Ten Post en kregen totaal 6 kinderen
Gerrit geboren 18-10-1909 te Garrelsweer overleden 9-12-1923 te Ten Post
Menno Kornelis geboren 25-9-1911 te Wittewierum getrouwd 24-6-1933 te Ten Boer met Anna Emma Klein overleden 3-5-1945 Concentratiekamp Neuengamme
NN geboren 18-3-1915 te Garrelsweer overleden 18-3-1915 te Garrelsweer
Jan geboren 27-4-1920 getrouwd op 12-11-1954 te Ten Boer met Jacomina Jantje Hofman overleden 23-10-1991
NN geboren 1-8-1921 te Groningen overleden 1-8-1921 te Groningen
Gerrit geboren 28-4-1925 te Groningen overleden 20-4-1945 te Winneweer, omgekomen bij een granaatinslag op het dak van de schuur van Café Winneweer.

Gerrit en Menno Kraijema

     Gerrit en Menno Kraijema, uitsnede
     uit een schoolfoto Openbare Lagere School
    Ten Post

 

 

 

De oorzaak van zijn overlijden was volgens de overlijdensadvertentie een smartelijk lijden van 8 dagen.

De 1e  advertentie die op 12 december 1923  in het Nieuwsblad van het Noorden stond was geplaatst door zijn ouders.
De 2e advertentie is van zijn vrienden D.Klok, B.Bolt, J.Steenbergen en J.van Kalker.

We mogen er van uitgaan dat de vrienden van Gerrit gezorgd hebben voor de graftrommel met krans.
Dat hebben we ook terug laten komen in het lint aan de grafkrans.

Gerrit Kraijema Advertentie

Toen de graftrommel klaar was, kwam de naamplaat aan het hek aan beurt.

Naamplaat Gerrit Kraijema

Deze was niet te restaureren dus moest er een nieuwe worden besteld en aangebracht.

Gerrit Kraijema

We hebben geprobeerd om er met beperkte middelen weer een mooi geheel van te maken.

Teije Penninga Ten Post    Onthulling op 7 juli 2015.

Financieel en materieel is bijgedragen door:

  • Fam Arnts uit Voorburg
  • de heer Evert Jan Halkus uit Twello
  • de heer Jakob Noot van J. Noot Agrarisch Dienstverlenend en Constructiebedrijf te Winneweer.
  • de heer Jaap Penninga van glasatelier Penninga in Winneweer.
  • De firma Reinders houthandel in Ten Post.
  • De Historische vereniging Ten Post en omstreken
  • De uitvaartvereniging Ten Post en omstreken
  • De vereniging tot oprichting en instandhouding ener begraafplaats te Wittewierum.

Agenda vergadering 25-03-2015

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op Woensdag 25 maart 2015 aanvang 20.00 uur in tProathoeske Lellens.

Aan de leden van de uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:      

                    1. Opening
                         - Door de voorzitter T. Penninga
                         - Stilstaan bij de mensen die in 2014 zijn overleden
                     2. Notulen
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     3. Jaarverslag
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     4. Rekening en verantwoording van de financiën
                         - Door de penningmeester Th. Jansen
                     5. Rapport kascontrolecommissie
                     6. Benoeming kascontrolecommissie
                     7. Bestuursverkiezing
                     8. Vaststelling contributie
                     9. Mededelingen
                     10. Rondvraag
                     11. Sluiting

 

Op Woensdag 25 maart 2015 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging in tProathoeske te Lellens.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:    

                    1. Opening
                        - Door de voorzitter T. Penninga
                        - Vaststellen agenda
                    2. Notulen
                        - Door secretaris W. Bolhuis
                    3. Verslag administrateur
                        - Door H. Veldman   
                    4. Rapport kascontrolecommissie
                    5. Bestuursverkiezing 
                    6. Werkzaamheden op de begraafplaats
                    7. Vaststelling contributie
                    8. Mededelingen van het bestuur
                    9. Rondvraag
                    10. Sluiting

Geen auto's op begraafplaats

Het is niet toegestaan met auto's op de begraafplaats te rijden zonder toezegging en in aanwezigheid van een bestuurslid. Daarom is het hek half afgesloten.

Agenda vergadering 02-04-2014

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op Woensdag 2 april 2014 aanvang 20.00 uur.
In  ’t Holt te Ten Post.

Aan de leden van de uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:      1. Opening
                         - Door de voorzitter T. Penninga
                         - Stilstaan bij de mensen die in 2013 zijn overleden
                     2. Notulen
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     3. Jaarverslag
                         - Door de secretaris K. van Wageningen
                     4. Rekening en verantwoording van de financiën
                         - Door de penningmeester Th. Jansen
                     5. Rapport kascontrolecommissie
                     6. Benoeming kascontrolecommissie
                     7. Bestuursverkiezing
                     8. Vaststelling contributie
                     9. Mededelingen
                     10. Rondvraag
                     11. Sluiting

 

Op Woensdag 2 april 2014 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging.
In  ’t Holt te Ten Post.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:     1. Opening
                        - Door de voorzitter T. Penninga
                        - Vaststellen agenda
                    2. Notulen
                        - Door secretaris J. Woldhuis
                    3. Verslag administrateur
                        - Door H. Veldman   
                    4. Rapport kascontrolecommissie
                    5. Bestuursverkiezing 
                    6. Werkzaamheden op de begraafplaats
                    7. Voorstel verhoging contributie
                    8. Mededelingen van het bestuur
                    9. Rondvraag
                    10. Sluiting

Kunstwerk Armenlap

Gegevens armenlap begraafplaats Wittewierum.

Tot een aantal jaren geleden hadden gemeenten een deel van een begraafplaats in eigendom. Daar werden de mensen begraven die te arm waren om de begrafenis zelf te betalen. Dat gebeurt overigens nog steeds, alleen tegenwoordig niet meer op een apart gedeelte van de begraafplaats. Een aantal jaren geleden heeft de vereniging Begraafplaats Wittewierum het gemeentelijk deel van de begraafplaats gekocht voor € 1,--

Vanaf dat moment is er over nagedacht op welke manier we de mensen die daar liggen begraven hun naam terug zouden kunnen geven. Toen de Uitvaartvereniging een erfenis heeft ontvangen, is door de ledenvergadering besloten een klein deel daarvan voor een monument te bestemmen.

Het monument is ontworpen door George van Engelen, kunstenaar te Ten Post. Voor het kunstwerk is een QR paaltje geplaats deze is op 24 mei 2014 onthuld door George van Engelen en Reint Wobbes. Het kunstwerk staat ook vermeld op de website Kunstpunt Groningen

De armenlap is verdeeld in drie rijen die aangegeven worden met L, M en N. Dit zijn de 3 laatste rijen voor het achterpad, N is dus de laatste rij. De specifieke plek wordt aangegeven aan de hand van de nummers 1 t/m 29. De niet benoemde graven zijn hoogstwaarschijnlijk leeg. Als er een * staat achter de informatie betekent het dat de akte van overlijden of de gegevens van de Burgerlijke Stand op internet zijn te vinden.

Afdrukken van de akten zijn in het archief van de begraafplaats is opgenomen.

Het kunstwerk ligt ongeveer op de plaatsen N12 tot N14.

L1 - Levenloos geboren kind van Jan Huisman en Trientje Tjoelker. Het kind is begraven op 07-02-1921.

M2 - Levenloos geboren dochter van Jacob van Bruggen en Onje Balkema. Het kind is overleden op 18-09-1920. *

M3 - Lammechien Bakker, dochter van Harm Bakker en Trijntje Poort. Lammechien was 20 jaar oud en werd begraven op 02-04-1937. *

M4 - Harm Bakker, echtgenoot van Trijntje Poort. Harm was 58 jaar oud toen hij overleed op 01-09-1939 en werd begraven op 05-09-1939. *

M5 - Berendina Bakker, dochter van Harm Bakker en Trijntje Poort. Berendina was 43 jaar oud toen ze overleed op 16-03-1956.

M7 - Grietje Bakker, dochter van Harm Bakker en Trijntje Poort. Grietje was 54 jaar oud toen ze overleed op 25-01-1961. *

M8 - Derktje Bakker, dochter van Harm Bakker en Trijntje Poort. Derktje was 52 jaar oud en werd begraven op 12-10-1966.

M9 - Trijntje Poort, weduwe van Harm Bakker. Trijntje was 88 jaar oud toen ze begraven werd op 21-11-1967. 

M11 - Levenloos geboren kind van Klaas Maarhuis en Abeltje Dethmers. Begraven op 01-02-1917.

N2 - Alberdina van Bruggen, dochter van Jacob van Bruggen en Onje Balkema. Alberdina is overleden op 24-02-1911 en begraven op 28-02-1911. *

N3 - Alje van Bruggen, zoon van Jacob van Bruggen en Onje Balkema. Alje was 1 jaar oud toen hij overleed op 27-07-1917 en is begraven op 01-08-1917. *

N4 - Ebeltje Hamminga was ruim 93 jaar oud. Ebeltje is begraven op 24-11-1911.

N5 -  Martje ter Laan, weduwe van Lubbert Nieborg. Martje was 69 jaar oud toen ze overleed op 25-03-1919 en is begraven op 29-03-1919. *

N6 - Gerrit Compaan was 65 jaar oud en werd begraven op 02-01-1912.

N8 - Trientje Wiltjer, dochter van Teije Wiltjer en Freerkje Wiltjer. Trientje was 10 maanden oud toen ze overleed op 26-02-1913 en is begraven op 01-03-1913. *

N10 - Levenloos geboren zoon van Elle Slager en Wilhelmina Tamminga. Hij is overleden op 11-04-1913 en begraven op 14-04-1913. *

N11 -  Klaas Maarhuis, zoon van Klaas Maarhuis en Abeltje Dethmers. Klaas was 7 maanden oud toen hij overleed op 19-01-1916 en werd begraven op 20-01-1916. *

N12 - Alberdina Maarhuis, dochter van Klaas Maarhuis en Abeltje Dethmers. Alberdina was 3 maanden oud toen ze overleed op 05-03-1914 en werd begraven op 09-03-1914. *

N14 - Eltje Vos, dochter van Arend Vos en Jantje Akkerman. Eltje was 4 jaar oud toen ze overleed op 27-09-1914 en werd begraven op 30-09-1914. *

N16 - Elizatbeth Wieringa, echtgenote van Pieter Steenbergen. Elizabeth was 69 jaar oud en werd begraven op 17-11-1911.

N17 - Emma Nijboer, dochter van Johanna Nijboer. Emma was 1 jaar oud toen ze overleed op 18-06-1917 en werd begraven op 22-06-1917. *

N19 - Pijterke Wieringa, dochter van Wieringa en P. Leeuw. Pijterke was 3 maanden oud en werd begraven op 03-10-1921.

N20 - Antje Copinga, dochter van Jan Copinga en Inje Kats Schipper te Leek. Zij werd begraven op 08-11-1923.

N21 - Levenloos geboren kind van Matje Bakker, dochter van Matje Bakker. Het kind werd begraven op 08-11-1923.

N22 - Aaffien Bakker, dochter van T. Bakker en H. Heersema. Aaffien was 6 maanden oud en werd begraven op 24-03-1926.

N23 - Levenloos geboren kind van J. van der Beek. Het kind werd begraven op 11-03-1927.

N24 - Jacob Lanenga, zoon van Harm Lanenga en Jantje Tamminga. Jacob was 1,5 jaar oud en werd begraven op 09-03-1935.

N25 - Jacob Lanenga, zoon van Harm Lanenga en Jantje Tamminga. Jacob was 8 maanden oud en werd begraven op 06-03-1937.

N26 - Levenloos geboren kind van L. Kort en H. Pentinga. Het kind is begraven op 13-01-1938.